Pini përdhes shumë

CLON]

Nëse nyjet e këmbëve lëndojnë nervin e hekuriArthrosis mustardështë