Trajton nyjets

CLON]

I shurdhër tërhequr dhimbje në hip përbashkëtHerpes i gjuh