Etiologjisë patogjenezës trajtimi gonartrozës

LON]

A ndihmon gjethja e tribunës me dhimbje të përbashkëtIlac per kistin e gjurit